Navn: Jesper B Poulsen
Kommune: Favrskov
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)