Navn: Lars Holstein
Kommune: Silkeborg
Parti: Alternativet (Å)