Navn: Lasse Christiansen
Kommune: Viborg
Parti: Radikale Venstre (B)