Navn: Absalon Billehøj
Kommune: København
Parti: Enhedslisten (Ø)