Navn: Annedorthe Kring
Kommune: Frederiksberg
Parti: Alternativet (Å)