Navn: Bjørn Olsen
Kommune: Kolding
Parti: Radikale Venstre (B)