Dette er Danske Skoleelevers Elevpagt, som er skabt for at  sikre, at eleverne ude på skolerne har mulighed for en bedre kommunikation med de lokale politikere.

Danske Skoleelever ønsker i den forbindelse at opnå støtte til pagten fra samtlige kommunalpolitikere, så vi kan fortælle eleverne, at de over hele landet både bliver set, hørt og anerkendt.

Elevernes 5 mærkesager er:

Elevpagtens støttere

Sådan støtter du

Når du, som politiker, tilmelder dig støttenetværket har du indgået en pagt med eleverne om at fremme deres elevdemokratiske stemme og derved ønsker at bakke op om de elever i din kommune, der prøver at få indflydelse på lokalområdets ungemiljø.

*Der går lige lidt tid fra tilmelding til man kan se din støtte på siden.