Navn: Gustav Sieg Sieg Sørensen
Kommune: Thisted
Parti: Alternativet (Å)