Navn: Hans Holmer
Kommune: Kolding
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)