Navn: Helle Bonnesen
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)