Navn: Jeanne Bergmansen
Kommune: Roskilde
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)