Navn: Jens Harder
Kommune: Aalborg
Parti: Alternativet (Å)