Navn: Jonas Hulgaard Ammundsen
Kommune: Middelfart
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)