Navn: Lone Mortensen
Kommune: Greve
Parti: Venstre (V)