Navn: Mette Refshauge Foged
Kommune: Syddjurs
Parti: Alternativet (Å)