Navn: Michael Nøhr
Kommune: Viborg
Parti: Venstre (V)