Navn: Morten Siig Henriksen
Kommune: Syddjurs
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)