Navn: Niels Voetmann Jepsen
Kommune: Horsens
Parti: Radikale Venstre (B)