Navn: Pernille Kjellstrøm
Kommune: Herning
Parti: Venstre (V)