Navn: Philip Vivet
Kommune: Herning
Parti: Radikale Venstre (B)