Navn: Ronni Mark Nielsen
Kommune: Greve
Parti: Venstre (V)