Navn: Sebastian Kaimson
Kommune: Aarhus
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)