Navn: Stine Finné Toft
Kommune: København
Parti: Enhedslisten (Ø)