Bo Niels Rosenberg - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Bo Niels Rosenberg
Kommune: Køge
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Ken Kristensen - Venstre (V)

Navn: Ken Kristensen
Kommune: Køge
Parti: Venstre (V)


Anders Ladegaard Bork - Dansk Folkeparti (O)

Navn: Anders Ladegaard Bork
Kommune: Køge
Parti: Dansk Folkeparti (O)


Thomas Kielgast - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Thomas Kielgast
Kommune: Køge
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Lykke Rømer - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Lykke Rømer
Kommune: Køge
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Borgmester Marie Stærke - Socialdemokratiet (A)

Navn: Marie Stærke
Kommune: Køge
Parti: Socialdemokratiet (A)


Thomas Kampmann - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Thomas Kampmann
Kommune: Køge
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)