Navn: Hussain Ali
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)