Navn: Karsten Søndergaard
Kommune: Egedal
Parti: Venstre (V)