Navn: Nikolaj Bjørk Christensen
Kommune: Slagelse
Parti: Venstre (V)