Navn: Kjeld Stærk
Kommune: Sønderborg
Parti: Venstre (V)