Navn: Peter Thomsen
Kommune: Sønderborg
Parti: Venstre (V)