Ole Steen Hansen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Ole Steen Hansen
Kommune: Fredericia
Parti: Socialdemokratiet (A)


Jonas Straarup Christensen - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Jonas Straarup Christensen
Kommune: Fredericia
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)