Andreas Weidinger - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Andreas Weidinger
Kommune: Gentofte
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Annedorthe Kring - Alternativet (Å)

Navn: Annedorthe Kring
Kommune: Frederiksberg
Parti: Alternativet (Å)


Carsten Hering Nielsen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Carsten Hering Nielsen
Kommune: Norddjurs
Parti: Socialdemokratiet (A)


Marianne Burchall - Socialdemokratiet (A)

Navn: Marianne Burchall
Kommune: Albertslund
Parti: Socialdemokratiet (A)


Mikkel Skovgaard Hansen - Enhedslisten (Ø)

Navn: Mikkel Skovgaard Hansen
Kommune: København
Parti: Enhedslisten (Ø)


Anders Medum Groth - Radikale Venstre (B)

Navn: Anders Medum Groth
Kommune: Furesø
Parti: Radikale Venstre (B)


Bente Møller - Enhedslisten (Ø)

Navn: Bente Møller
Kommune: København
Parti: Enhedslisten (Ø)


Charlotte Lund - Enhedslisten (Ø)

Navn: Charlotte Lund
Kommune: København
Parti: Enhedslisten (Ø)


Christoffer Emil Jørgensen - Enhedslisten (Ø)

Navn: Christoffer Emil Jørgensen
Kommune: Rudersdal
Parti: Enhedslisten (Ø)


Kasper Haagen Jensen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Kasper Haagen Jensen
Kommune: Silkeborg
Parti: Socialdemokratiet (A)