Kasper Ejsing Olesen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Kasper Ejsing Olesen
Kommune: Kerteminde
Parti: Socialdemokratiet (A)


Alex Haurand - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Alex Haurand
Kommune: Kerteminde
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)