Helle Bonnesen - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Helle Bonnesen
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Magnus Von Dreiager - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Magnus Von Dreiager
Kommune: Lyngby-Taarbæk
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Thomas Cordtz - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Thomas Cordtz
Kommune: Skanderborg
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Peter Bjerregaard - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Peter Bjerregaard
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Carsten Fuhr - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Carsten Fuhr
Kommune: Tårnby
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Benny Hammer - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Benny Hammer
Kommune: Norddjurs
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Niels Christian Selchau-Mark - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Niels Christian Selchau-Mark
Kommune: Favrskov
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Peter Rasmussen - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Peter Rasmussen
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Susanne Møller - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Susanne Møller
Kommune: København
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)


Allan Tirsgaard - Det Konservative Folkeparti (C)

Navn: Allan Tirsgaard
Kommune: Faxe
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)