Mette Feenstra - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Mette Feenstra
Kommune: Odsherred
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Julie Jacobsen - Dansk Folkeparti (O)

Navn: Julie Jacobsen
Kommune: Odsherred
Parti: Dansk Folkeparti (O)


Arne Mikkelsen - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Arne Mikkelsen
Kommune: Odsherred
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Thomas Adelskov - Socialdemokratiet (A)

Navn: Thomas Adelskov
Kommune: Odsherred
Parti: Socialdemokratiet (A)