Pernille Holm - Socialistisk Folkeparti (F)

Navn: Pernille Holm
Kommune: Horsens
Parti: Socialistisk Folkeparti (F)


Jan Koborg Olsen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Jan Koborg Olsen
Kommune: Horsens
Parti: Socialdemokratiet (A)


Nicolai Krølbøll Markussen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Nicolai Krølbøll Markussen
Kommune: Horsens
Parti: Socialdemokratiet (A)


Niels Voetmann Jepsen - Radikale Venstre (B)

Navn: Niels Voetmann Jepsen
Kommune: Horsens
Parti: Radikale Venstre (B)


Dan Jeppesen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Dan Jeppesen
Kommune: Horsens
Parti: Socialdemokratiet (A)


Lisbeth Torfing - Enhedslisten (Ø)

Navn: Lisbeth Torfing
Kommune: Horsens
Parti: Enhedslisten (Ø)


Andreas Boesen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Andreas Boesen
Kommune: Horsens
Parti: Socialdemokratiet (A)


Peter Sørensen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Peter Sørensen
Kommune: Horsens
Parti: Socialdemokratiet (A)