HC Molbech - Alternativet (Å)

Navn: HC Molbech
Kommune: Holstebro
Parti: Alternativet (Å)


Nicklas Gjedsig Larsen - Alternativet (Å)

Navn: Nicklas Gjedsig Larsen
Kommune: Hjørring
Parti: Alternativet (Å)


Gustav Sieg Sørensen - Alternativet (Å)

Navn: Gustav Sieg Sieg Sørensen
Kommune: Thisted
Parti: Alternativet (Å)


Joachim Plaetner Kjeldsen - Alternativet (Å)

Navn: Joachim Plaetner Kjeldsen
Kommune: Thisted
Parti: Alternativet (Å)


Annedorthe Kring - Alternativet (Å)

Navn: Annedorthe Kring
Kommune: Frederiksberg
Parti: Alternativet (Å)


Ditte Madvig Evald - Alternativet (Å)

Navn: Ditte Madvig Evald
Kommune: Tønder
Parti: Alternativet (Å)


Jens Harder - Alternativet (Å)

Navn: Jens Harder
Kommune: Aalborg
Parti: Alternativet (Å)


Mette Refshauge Foged - Alternativet (Å)

Navn: Mette Refshauge Foged
Kommune: Syddjurs
Parti: Alternativet (Å)


Lars Holstein - Alternativet (Å)

Navn: Lars Holstein
Kommune: Silkeborg
Parti: Alternativet (Å)


Nicklas Hakmann Petersen - Alternativet (Å)

Navn: Nicklas Hakmann Petersen
Kommune: København
Parti: Alternativet (Å)